SAB Safir FTASC - 991.44 KB SAB Safir FTASC
stabil working SW
Loader : SAFIR_DownloadTool.zip
DvbStand 2008-11-12 18:29:42
SAB Safir FTASC - 1.07 MB SAB Safir FTASC
cardreader works good
Loader : SAFIR_DownloadTool.zip
DvbStand 2008-08-19 16:35:12
SAB SAFIR FTASC - 1.07 MB SAB Safir FTASC
TPS is working
Loader : SAFIR_DownloadTool.zip
DvbStand 2008-05-21 15:32:35
SAB SAFIR FTASC - 1.07 MB SAB Safir FTASC
new update
Loader : SAFIR_DownloadTool.zip
DvbStand 2008-05-13 12:59:27
SAB SAFIR FTASC - 1.04 MB SAB Safir FTASC
TPS working
Loader : SAFIR_DownloadTool.zip
DvbStand 2008-04-16 16:26:00
SAB SAFIR FTASC - 1002.92 KB SAB Safir FTASC
last update
Loader : SAFIR_DownloadTool.zip
DvbStand 2008-02-14 16:19:58
Sab Safir FTASC - 996.32 KB SAB Safir FTASC
t p s ok
Loader : SAFIR_DownloadTool.zip
DvbStand 2008-02-07 17:35:27
SAB SAFIR FTASC - 980.02 KB SAB Safir FTASC
Rai channels + MCT card
Loader : SAFIR_DownloadTool.zip
DvbStand 2008-04-16 21:03:35
 
  •  General important informations 
  •  SAB Omega Android  
  •  SAB Alpha 
  •  SAB Android I HD 
  •  SAB Nova Android HD 
  •  SAB Unix  
  •  SAB Titan 
  •  SAB SKY HD 
  •  SAB Nova 
  •  SAB 3500 
  •  SAB X-Finder HD 
  •  SAB Ultimate  
  •  Sab Explorer 
  •  SAB Safir 
  •  SAB 3000 / REC 3500 
  •  SAB 2500 
  •  Next Vision 
  •  Next Vision 8000 Series 
  •  Sab 9000 
  •  Sab 8000 Series 
  •  Sunny 
  •  Sab 5000 
  •  Sab 710CI 
  •  Sab 4000